-

Busta sv. Václava (Svatovítská klenotnice)
Krásný příklad kombinace tepání a cizelování. Základní modelace byla vytepána kladivy ze stříbrného plechu silného 0,8 mm. Hlava, trup, vlasy a čepice byly zhotoveny odděleně a poté spojeny závlačkami a šrouby. Tvář umělec nepochybně vytepal podle návrhu, velmi pravděpodobně s pomocí dřevěných kadlubů (forem s negativní modelací). Následně byla prokreslena cizelérsky a získala výraz a portrétní rysy.


Cizelování

Cizelování je tvarování, dekorování plechu pomocí čakanů, železných tyček s různě tvarovanými razicími plochami na konci. Čakan drží zlatník v ruce razance úderu dociluje kladívky. Cizelováním se zhotovuje žlábkování, rýhy, vypukliny, důlky, matování ploch; někdy je čakan zhotoven jako malá raznice s drobným dekorem. Z tenkého materiálu vznikají působivé jemné reliéfy a dekorované plochy. Velikou výhodou techniky je možnost střídavě pracovat z obou stran plechu. Plech se obvykle podkládá cizelérskou smůlou, ke které se přilepí zahřátím. Vzácný materiál je úsporně využit – plechy jsou velmi tenké (zpravidla 0,6 mm, výjimkou nejsou skvosty s jen poloviční sílou stěny). Cizelérská technika se též používá při finální úpravě hrubších odlitků (zahlazení, dokreslení modelace).

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz

Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz