-

Závišův kříž (Vyšebrodský klášter)
Na zlatnických památkách se často setkáváme s umístěním starších prvků na novém celku. Zatímco drahý kov lze snadno přetavit a použít pro vytvoření zcela nového zlatnického díla, ozdobné části např. s emailem, drahokamy či slonovinou byly často používány opakovaně v původní podobě. To byl osud mnoha byzantských prací – na snímku je nádherný byzantský email použitý k výzdobě zlatého kříže z 11. století.


Email

Nanesení a tavba skloviny na povrchu drahého kovu skýtá krásnou možnost, jak lze barevně vykrýt části plochy šperku. Využití emailu na kovech bylo zřejmě objeveno brzy po vynálezu glazury pro zušlechtění keramického střepu. Obě technologie mají společný základ – sklovina probarvená obvykle kysličníky kovů se po utavení rozdrtí na prášek, který se nanese na povrch výrobku. Prášek se v žáru výhně roztaví a sline s podkladem. Emailová sklovina má obvykle nižší tavnou teplotu (750–850 °C) než keramická glazura (1 000–1 200 °C). Slinutí skloviny ve šperkařství musí respektovat tavnou teplotu použité slitiny drahého kovu.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz

Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz