-

Autentika - lícová strana s textem:
CORPVS S[AN]C[TI] – TĚLO SVATÉHO
MAVRI PRESBIT[ERI] – MAURA KNĚZE
ET PRECIOSI MART[IRIS] – A VZÁCNÉHO MUČEDNÍKA
CV[M] CAPITE ALTERI- – S HLAVOU JINÉHO
VS MARTIRIS – MUČEDNÍKA


Autentika

Olověná destička s ověřením pravosti ostatků

Do relikviáře byla k ostatkům vložena tzv. autentika, olověná destička o rozměrech 13×6,5 cm, ověřující pravost ostatků svatých.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz

Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz