-

Pravděpodobně zbytek obuvi se zbytky textilní tkanice na vnitřní straně dochovaného švu, rozměry 12 x 5 cm.


Usně

Fragmenty usní nalezené v relikviáři

Součástí nálezů uvnitř relikviáře kromě kosterních pozůstatků a textilu byly také usně dvojího druhu:

 1. Zbytky usňových výrobků, které byly nalezeny mezi zlomky rozpadlého dna relikviáře. Dva z nich lze jednoznačně označit za zbytek obuvi. Tyto usně byly činěny pravděpodobně tříslivem z dubu, byly vyrobeny z kůže koně, osla nebo mula, k šití jednotlivých dílců byly použity nitě zhotovené z kožených proužků. Na jednom vzorku se zachoval i textilní lem.
 2. Nečiněné usně pergamenového charakteru, které byly součástí vnitřního polstrování relikviáře.

Rozbor fragmentů usní a jejich konzervaci provedl RNDr. Alois Orlita, CSc., RNDr. Jaroslav Vaculík, CSc. a Antonín Galatík, jun. u Úseku rozvoje Toma, a. s. Otrokovice v roce 1995.

Zbytky třísločiněných usní vyrobených z kůže koně, osla nebo mula:

 1. pravděpodobně zbytek obuvi se zbytky textilní tkanice na vnitřní straně dochovaného švu, rozměry 12×5 cm
 2. pravděpodobně zbytek obuvi s patrnými otvory po stezích, rozměry 9×3 cm
 3. zbytek tužší usně se světlým lícem, rozměry 6×4 cm
 4. zbytek měkčí usně o rozměrech 6×4 cm s přišitým 7 cm dlouhým páskem
 5. úzký pásek silnější usně dlouhý 11 cm
 6. zbytek tenčí usně a dvou jejích zlomků, cca 3×3 cm

Další část nálezu tvořily nečiněné usně pergamenového charakteru, vyrobené z kůže menšího zvířete (jehně, kůzle). Tyto usně byly dvojího druhu: větší plošné, které zřejmě vytvářely v některých místech mezivrstvu mezi dřevem dna relikviáře a textilním potahem, a pravidelné 1 cm široké pásky, které tvořily lem (začištění) vnitřního textilního polstrování u dna relikviáře:

 1. useň v nálezovém stavu, rozměry 2,5×1,5 cm
 2. useň stejného druhu po rozvinutí a konzervaci, rozměry 5,5×2 cm
 3. pásková useň na autentickém místě na fragmentu z původního dřevěného jádra relikviáře
 4. useň na fragmentu dřeva – pod ní je pro ilustraci přiložená již nakonzervovaná pásková useň z jiného místa
 5. části pásků nakonzervované pergamenové usně dlouhé 11,5 a 13,5 cm
 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz

Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz