-

Zámek v Bečově nad Teplou.


Stručná historie relikviáře a jeho restaurování

Dne 5. listopadu 1985 byl českými kriminalisty nalezen v zásypu hlíny pod podlahou hradní kaple v Bečově nad Teplou relikviář sv. Maura. Ukryli ho zde, zřejmě v chvatu, poslední vlastníci objektu Beaufortové před tím, než v roce 1945 museli opustit Československo. Patřili totiž ke šlechtě loajální s fašistickým Německem. Po nálezu byl relikviář převezen do Prahy a po prvních průzkumech historiků umění a restaurátorů byl označen za nález století. Vzácná památka z 1. třetiny 13. století patří svým skvělým uměleckořemeslným zpracováním mezi několik málo dochovaných relikviářů tohoto druhu v Evropě.

Relikviář (délka 140 cm, výška 65 cm, šířka 42 cm) je bohatě zdoben množstvím zlatnických technik. Na stříšce relikviáře jsou z jedné strany umístěny reliéfy s výjevy ze života sv. Maura a sv. Timoteje a na druhé straně reliéfy s výjevy ze života sv. Jana Křtitele, kterému je též relikviář zasvěcen. Reliéfy jsou výjimečné svojí kompozicí a nebývale živým provedením figur. Bočním stranám dominují sošky 12 apoštolů vynikající sochařskou modelací a bravurním zvládnutím cizelérské techniky. V prostorách mezi klenbami se s filigrány střídají emailové destičky se zobrazením starozákonních výjevů ze života Mojžíše. V bohatě profilovaných čelních štítových stranách jsou umístěny sošky Kristasv. Maura.

40 let pobytu ve vlhké zemi způsobilo destrukci dřevěného jádra, na kterém je výzdoba uchycena. Dno zcela uhnilo, sošky ztratily oporu a odpadly a následná změna teploty a vlhkosti po vyjmutí ze země způsobila destrukci dřeva do té míry, že začala být ohrožena korozí narušená zlatnická práce, jak dobře ukazují fotografie čela se soškou sv. Maura a se soškou Krista, stejně jako oba boční pohledy z roku 1986. Proto bylo okamžitě rozhodnuto o demontáži památky. Sejmutím jednotlivých dílů výzdoby byli pověřeni restaurátoři Alena Nováková a Andrej Šumbera. Díly byly umístěny na polystyrénové makety jednotlivých stran relikviáře. Čelo se soškou sv. Maura, čelo se soškou Ježíše Krista, strana s výjevy ze života sv. Maura a sv. Timoteje, strana s výjevy ze života sv. Jana Křtiteledno relikviáře. Původní dubové jádro bylo uloženo zvlášť, stejně jako zbytky dna relikviáře.

Zborcení původního dubového jádra znamenalo také ztrátu informace o přesných rozměrech památky. Rekonstrukce tvaru a rozměrů relikviáře probíhala za pomoci maket, na které se výzdoba zkušebně uchycovala a rozměry a tvar se korigovaly. Na fotografiích je zachycen postup aplikace výzdoby na první maketu z lipového dřeva. Po proměření všech změn byla vyrobena druhá maketa z lipového dřeva a následně konečné jádro z ořechu. I zde jsou však před konečnou montáží výzdoby nutné drobné úpravy. Složitost montáže na definitivní jádro dobře dokumentují následující fotografie a příklad zkušebního osazení jádra z června 1999. V dubnu 2002 je definitivní jádro z ořechu kompletně osazeno. Původní dubové jádro bylo zakonzervováno.

Systematické restaurátorské práce začaly po vyřešení majetkoprávních vztahů k relikviáři teprve v roce 1991 pod vedením vlastníka památky – Státního památkového ústavu v Plzni a odborných komisí. Restaurováním byli pověřeni již zmínění Alena Nováková a Andrej Šumbera, kteří vypracovali návrh průzkumů a restaurování památky.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz

Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz