-

Mojžíš a měděný had


Emaily

Emailová výzdoba

Nejvýraznější barevnou dekoraci výzdoby představují emaily, na relikviáři obvykle kombinované s filigránovými prvky.

Emaily lze rozdělit dle tvarů a funkce. Nejčastěji jsou zastoupeny emailové destičky, kterých je celkem 115. Pozoruhodná je jejich rozličnost dekoru, motiv se u žádné neopakuje. Je zde použito celkem 7 typů barev emailu, které jsou taveny ve vytvořených přihrádkách měděných destiček. Přihrádky jsou vyhloubeny rytím a jejich hrany přecizelovány. Destičky jsou poměrně silné, obvykle 3-3,5 mm, jejich kraje jsou lemovány raženým perlovcem. Nanesený email - drcená sklovitá hmota je vypálen, drť slyne - utaví se, a následně je celý povrch nahrubo přebroušen do plochy. Poté je podruhé znovu vypálen, čímž broušený povrch znovu slyne a získává tak lesk. Teprve na závěr je horní plocha zlacena v ohni amalgámem /směs rtuti a zlata / - ten reaguje pouze s plochou kovu, po odkouření rtuti - vyhřátím nad 300 ºC. Nakonec jsou plochy s pevně ulpělým zlatým povrchem leštěny ocelovým hladítkem.

Na relikviáři je také 7 odlišných destiček, jejichž řemeslný rukopis naznačuje, že byly zhotoveny v jiné dílně a na relikviář byly pravděpodobně doplněny pro vykrytí ploch nestandardních rozměrů. Proto také je u některých část plochy odříznutá.

Za hlavami 12 apoštolů jsou umístěny emailové svatozáře.

Velmi jemně je vyryt dekor 4 emailových sloupků, umístěných vždy v rozích relikviáře.

Nejvýznamnější částí emailové výzdoby jsou emailové cvikle, kde v kruhových medailonech jsou znázorněny starozákonní výjevy. Tyto emaily jsou umístěny ve výsečích mezi oblouky na bočních stranách relikviáře.

Na boční straně napravo od Krista jsou umístěny:

Mojžíš a měděný had (Num 21,8-9).
Jakub žehná synům Josefa (Gen 48,14-16).
Mojžíš vyvádí vodu ze skály (Ex 17,6; Num 20,11).

Na protilehlé straně jsou umístěny:

Mojžíš píše znamení "T" [tau] (Ex 12,7.22).
Mojžíš a hořící keř (Ex 3,2-5).
Obětování Izáka (Gen 22,10-13).
Mojžíš a zlaté tele (Ex 32,19).

Plochy těchto emailů jsou broušeny a leštěny na lesk, čímž je docílen charakter ušlechtilého povrchu broušeného drahého kamene. Znázornění složitějších kompozic s více figurami v medailonu jsou vyvedena rytinou. Kresba ostatních figur je vykryta opět emailem, kromě zřetelnosti získávají kompozice větší dynamiku.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz

Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz